Hoàn thành tiếp nhận và bàn giao địa giới chồng lấn tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị

Hữu Thu

Các cơ quan chuyên môn và chính quyền 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Biên giới, địa giới Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã hoàn thành việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc trên thực địa và chuyển vẽ bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa.

Hoàn thành tiếp nhận và bàn giao địa giới chồng lấn tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị

Lãnh đạo 2 địa phương:Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị  tại lễ ký biên bản bàn giao, tiếp nhận địa giới sáng 27/3.

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn và chính quyền 2 địa phương phối hợp với Trung tâm Biên giới, địa giới Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã hoàn thành việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc trên thực địa và chuyển vẽ bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa.

Theo đó, sáng ngày 27/3, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bàn giao thôn Tân Xuân (xã Hải Hưng) và thôn Phú Kinh Phường (xã Hải Phong) đều thuộc Hải Lăng về xã Phong Thu và Phong Mỹ (huyện Phong Điền) để  tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý.

Trước đó, vào ngày 24/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao 261 hộ dân của thôn Pire 1 (thôn 6) và thôn Pire 2 (thôn 7) thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới cho xã A Bung ( huyện Đakrông) cho tỉnh Quảng Trị quản lý.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất