Mở rộng đô thị Huế là nhu cầu tất yếu

                Nguyễn Quốc

TP Huế hiện là đô thị di sản và cảnh quan thiên nhiên, với nhiệm vụ bảo tồn quần thể lớn di sản văn hóa, là đô thị loại 1 thuộc tỉnh, nhưng mật độ dân số rất cao, hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị… Do đó, việc mở rộng đô thị Huế đang trở thành nhu cầu tất yếu hiện nay.

Mở rộng đô thị Huế là nhu cầu tất yếu

Cảnh quan hai bờ sông Hương làm trục “xương sống” trong tiến trình mở rộng đô thị Huế.

Ngày 17/10 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 mở rộng nhằm thảo luận và thông qua Đề án xây dựng và phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030 tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Theo Đề án này, phạm vi mở rộng đô thị Huế bao gồm TP Huế hiện hữu (70,67 km²) và một phần thuộc các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang, với diện tích khoảng 348,54 km², rộng gấp 5 lần so với diện tích TP Huế hiện hữu.

Ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết: Đô thị Huế hiện tại có diện tích hơn 70 km², trong khi các chỉ tiêu đô thị loại I của TP Huế đã đạt ngưỡng, các hạ tầng khung như rác thải, nghĩa trang, hệ thống xử lý nước thải đều nằm trên các địa phương khác nên công tác phối hợp luôn gặp khó khăn… Mặt khác, mật độ dân số của thành phố rất cao (trên 5.000 người/ km²), trong khi quy chuẩn là  2.000 người/ km²), do đó việc mở rộng TP Huế là nhu cầu tất yếu.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế - cho biết: Để bảo đảm các mục tiêu đề ra, căn cứ vào nguồn lực hiện có gắn với ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận toàn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất định hướng và phân chia đề án làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2020-2025), xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương với quy mô khoảng 267 km². Giai đoạn 2 (2025-2030), tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và quy hoạch chung TP Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km².

Theo ông Thọ, việc lập Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 được chia ra làm 2 giai đoạn vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt mở rộng TP Huế và về lâu dài đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Đô thị di sản - Thành phố trực thuộc Trung ương”. Một khi không gian được mở rộng thì Huế sẽ có điều kiện thuận lợi để bảo tồn di sản - giá trị cốt lõi của Huế. Sẽ giải quyết được vấn đề giữa bảo tồn và phát triển luôn là câu chuyện bức xúc của Huế từ mấy chục năm qua. Với một đô thị rộng mở và năng động đó, Huế mới có điều kiện để phát triển xứng tầm một trong 6 đô thị lớn của Việt Nam như quy hoạch của quốc gia để người dân được hưởng thụ điều kiện sống và làm việc tốt hơn.

Với thực trạng đô thị Huế như hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu nhìn nhận: TP Huế hiện là đô thị loại 1 thuộc tỉnh, nhưng mật độ dân số rất cao, hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Do đó, việc mở rộng không gian đô thị Huế phù hợp với các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và của tỉnh Thừa Thiên - Huế. “Đề án này là một bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch, xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Đồng thời, thực hiện chủ trương mở rộng không gian phát triển đô thị Huế tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV” - ông Lê Trường Lưu cho biết.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất