: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:43 06/01/2020

Phát triển nông nghiệp hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững

Nhận thức được những thách thức, khó khăn bởi quá trình đô thị hóa ở nước ta cũng như tầm quan trọng của việc áp dụng và phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời nhằm khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo cho sinh viên, ngày 5/1, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội Nông nghiệp với chủ đề Nông nghiệp trong đô thị.

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ True Action (Trung tâm tư vấn việc làm và hỗ trợ Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) Diệu Hằng cho rằng: Phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay, đô thị hóa là một quá trình tất yếu khách quan. Tình trạng đô thị hóa chóng mặt ở vùng ven của Thủ đô Hà Nội, kèm theo đô thị hóa trong điều kiện công nghiệp hóa ít gắn với các yếu tố nội tại làm động lực cho kinh tế đô thị đã gây thêm những khó khăn lớn cho các đô thị. Cụ thể là một bộ phận lao động trong nông nghiệp mất đất sản xuất trở nên thiếu công ăn việc làm; một bộ phận dân cư từ nông thôn chuyển về đô thị làm việc làm gia tăng nhu cầu về lương thực, thực phẩm, vấn đề vệ sinh môi trường đô thị cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng; sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước là điều không thể tránh khỏi.

Đây là các yếu tố đe dọa sự phát triển nhanh và bền vững của các đô thị hiện nay. Trong rất nhiều các giải pháp thì việc phát triển nông nghiệp trong đô thị được xem như một hướng đi tối ưu, có tính khả thi cao để giải quyết các bất cập liên quan trong tiến trình đô thị hóa, hướng tới xây dựng các đô thị sinh thái bền vững trong tương lai.

Lý Hương