Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tín nhiệm đối với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

Vũ Mạnh

Ngày 8/8, tại Ninh Bình, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024 đã chính thức diễn ra. Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm thảo luận vào Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”; Dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng với các nội dung trên, Ban Thường trực đã xây dựng dự thảo báo cáo và gửi tới hội nghị: Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Đề án thành lập Trường Cán bộ MTTQ Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam; Đề án nâng cấp Bảo tàng MTTQ Việt Nam thành đơn vị cấp vụ trực thuộc cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; Báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân 6 tháng đầu năm 2022.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tín nhiệm đối với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX - Ảnh 1
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tín nhiệm đối với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX - Ảnh 2
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, tại Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các vị, các đồng chí phát huy dân chủ, công tâm, khách quan thể hiện tín nhiệm để các vị trong Ban Thường trực có thêm thông tin, phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế, bất cập nỗ lực phấn đấu để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất