Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Quảng Bình

Xuân Thi

Ngày 25/9, Đoàn kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.

Từ ngày 20 đến 25/9, Đoàn kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và một số nội dung quan trọng khác.

Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã làm rõ kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021; Kết luận số 21-KL/TW ngày 6/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã kịp thời ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và đạt được nhiều kết quả quan trọng; có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, đi vào thực chất và chiều sâu.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tạo ra thay đổi tích cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Việc thực hiện các quy định nêu gương có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí trong thường trực cấp ủy được thực hiện thông qua những việc làm và hiệu quả cụ thể, thúc đẩy việc tự giác nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, tác động quan trọng và góp phần tạo ra những dấu ấn đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Báo cáo cũng phân tích rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua xem xét dự thảo báo cáo và kiểm tra tại các đơn vị, các thành viên Đoàn kiểm tra 545 ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình; đồng thời đề nghị làm rõ, bổ sung một số nội dung.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 545.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 545.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến đã cơ bản thống nhất với báo cáo và ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của tỉnh Quảng Bình. Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh một số điểm nổi bật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Cụ thể như các nội dung kết luận rõ ràng, thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, không bao biện, làm thay; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận. Các kết luận bảo đảm sự toàn diện, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã thực hiện nền nếp kết luận về tiêu chuẩn chính trị, đây là một trong những hình thức quan trọng trong đánh giá công tác cán bộ.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý việc thực hiện phê bình và tự phê bình trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cần gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cả về ưu điểm và hạn chế; thực hiện hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm tra…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra 545 Đỗ Văn Chiến và yêu cầu cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định, hoạt động của Đoàn kiểm tra 545 và những ý kiến của đoàn là cơ sở quan trọng để Quảng Bình phát huy hơn nữa kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thời gian tới, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam - Uganda: Tăng cường hợp tác kinh tế

Việt Nam - Uganda: Tăng cường hợp tác kinh tế

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni cùng Đoàn đại biểu cấp cao Uganda thăm chính thức Việt Nam từ ngày ...

Xem nhiều nhất