Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản giải quyết thế nào?

Khanh Lê

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định, nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời gian qua, xảy ra tình trạng các đơn vị sử dụng lao động phải phá sản không đóng đủ BHXH, dẫn đến người lao động không được giải quyết chế độ. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động tại các đơn vị phá sản, còn nợ tiền đóng BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể về chính sách BHXH cho người lao động.

Theo đó, đối với chính sách thai sản, nuôi con nhỏ của người lao động tại những đơn vị này, người lao động có thời gian đóng BHXH vào Quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng) để chi trả bổ sung.

Đối với những doanh nghiệp đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, bao gồm: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, người lao động đang làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, sinh con trong thời gian này sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 31 và Điều 101 Luật BHXH năm 2014.

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì người sử dụng lao động đủ điều kiện sẽ được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất