Doanh nghiệp phá sản, chế độ bảo hiểm xã hội giải quyết thế nào?

Khanh Lê

Trước ảnh hưởng dịch Covid-19, đã có hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, kéo theo đó là quyền lợi của hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có những hướng dẫn về giải quyết chính sách BHXH cho người lao động.

Doanh nghiệp phá sản không đóng đủ tiền đóng BHXH dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động không được giải quyết kịp thời. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của người lao động là chính sách hưu trí và chốt thời gian tham gia BHXH tính thời gian hưởng lương hưu. Trước băn khoăn này, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2802/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Đối với chính sách hưu trí, cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng thời xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho người lao động kể từ thời điểm hưởng.

Về chế độ hưởng BHXH một lần, đối với người hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH).

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ và người lao động có yêu cầu sẽ giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần. Việc giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm đ khoản này.

Đối với người hưởng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 60 Luật BHXH năm 2014 mà thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH vẫn chưa đủ 20 năm thì giải quyết như đối với trường hợp tại điểm a, khoản này.

Đối với người hưởng theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội thì giải quyết như đối với trường hợp tại điểm a khoản này. Việc xác định người lao động sau một năm nghỉ việc để làm cơ sở xem xét điều kiện hưởng BHXH một lần theo Nghị quyết số 93/2015/QH13, căn cứ vào thời điểm nghỉ việc cuối cùng trước khi người lao động đề nghị hưởng BHXH một lần.

Về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, nếu người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản, mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định, bảo đảm căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ này, thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản.               

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất