: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Bộ Nông nghiệp ‘gương mẫu’ chuyển giao DN về SCIC

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gương mẫu, đi đầu trong chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.