Đổi mới công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp

Nguyễn Phượng

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Đổi mới công tác tổ chức, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay”.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trình bày báo cáo tóm tắt nội dung, ThS Đỗ Thị Vân An, Chủ nhiệm đề tài nêu rõ, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vi hoạt động của Mặt trận ngày càng mở rộng, nhiệm vụ của Mặt trận cũng ngày càng nặng nề; phương thức hoạt động ngày càng đa dạng và phong phú, gắn với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi Mặt trận phải có một đội ngũ cán bộ vững vàng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết sâu sắc lý luận và nghiệp vụ công tác Mặt trận để tham mưu cho Đảng, phối hợp với các cấp chính quyền xây dựng chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thực tiễn.

Trong những năm gần đây, công tác bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận các cấp đã được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Từ năm 2015 đến nay đã tổ chức được 8 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho hơn 1.956 học viên là cán Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương...

Tuy nhiên, thực tiễn công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong thời gian vừa qua cho thấy có một số bất cập: Nội dung bồi dưỡng chưa thực sự trang bị cho cán bộ Mặt trận những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác và hoạt động hàng ngày; cách thức tổ chức bồi dưỡng còn thiếu tính ổn định và chưa khoa học; báo cáo viên cho các lớp bồi dưỡng tại địa phương chủ yếu là lãnh đạo Mặt trận các cấp hoặc giảng viên các trường Chính trị tỉnh thực hiện….

Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng cho rằng, nhóm nghiên cứu đã đi đúng, trúng vấn đề cũng như đề cập đến thực trạng của công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp hiện nay. Từ thực tế đó đã đưa ra giải pháp đổi mới phù hợp cho các hoạt động của Mặt trận hiện nay.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.

Từ ý kiến của nhà khoa học trong Hội đồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, nhóm triển khai cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề tài nhằm đảo bảo chất lượng và yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, nội dung Đề tài đã đáp ứng cả về lý luận và thực tiễn nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp hiện nay, tạo động lực để mỗi cán bộ thực hiện tốt vai trò của mình trong việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Với những nội dung được đề cập, Hội đồng nghiệm thu đã công nhận đề tài đạt loại xuất sắc.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong lúc khó khăn, nông nghiệp, kinh tế nông thôn phải thực sự là “trụ đỡ” hỗ trợ ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của ...

Xem nhiều nhất