Đổi mới vì một đại dương bền vững

Bích Dao

Đổi mới vì một đại dương bền vững là chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới (8/6) năm nay. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới...

Đổi mới vì một đại dương bền vững

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ 1 - 8/6/2020) là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”. Đây là nội dung thiết thực, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN gửi các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

Đặc biệt, để đảm bảo các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, tăng cường các hoạt động truyền thông trực tuyến.

Trong đó, tập trung vào truyền thông điệp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các sự kiện dự kiến sẽ được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ và gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh - Truyền hình 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để phát sóng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cứu trợ

Cứu trợ

Những ngày qua, người dân cả nước hướng về miền Trung, từng giờ, từng phút dõi về nơi đang oằn mình trong lũ chồng lũ.

Tin nóng

Xem nhiều nhất