Đồng chí Trường Chinh - Người khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước

Trần Duy Hưng

Ở thời điểm hơn 30 năm trước (năm 1986), trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trường Chinh đã nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề ra chủ trương, khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước, trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nam Định phối hợp tổ chức ngày 18/1, tại Nam Định-quê hương ông, hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2017). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tham dự, chủ trì hội thảo...

 45 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn gửi tới và tham luận tại hội thảo đều tập trung luận giải, làm sáng rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng bí thư Trường Chinh, đặc biệt là những đóng góp to lớn của ông trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện những chủ trương, đường lối có ý nghĩa chiến lược trong những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đại trí thức, khoa bảng, ở một làng quê giàu truyền thống văn hoá, văn hiến và yêu nước (làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định), cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã sớm ảnh hưởng, tiếp nối và phát huy truyền thống của gia đình, của quê hương...

Mới 18 tuổi, đang còn là học sinh trung học ở TP Nam Định, ông đã tham gia hoạt động cách mạng, với các hoạt động đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu, cho tổ chức lễ truy điệu và để tang nhà chí sỹ yêu nước Phan Châu Chinh...

Kể từ đó, trong hơn 60 năm liên tục hoạt động cách mạng (1925-1988), đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, trong đó có 3 lần đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư của Đảng, ở giai đoạn nào, ở cương vị nào, đồng chí Trường Chinh cũng để lại những dấu ấn lớn.

Từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1944, trong bối cảnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam, đồng chí Hoàng Văn Thụ bị địch bắt và xử bắn, đồng chí Hoàng Quốc Việt được cử đi công tác nước ngoài, với trọng trách Tổng bí thư của Đảng, với trí tuệ thông minh, sắc sảo, khả năng ứng phó nhanh nhạy, đồng chí Trường Chinh đã cùng với Trung ương có những quyết  định quan trọng,  đưa sự nghiệp cách mạng phát triển nhảy vọt. Trong đó, dự báo được việc Nhật - Pháp đụng độ, đồng chí Trường Chinh đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung ương, ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Cùng với “Lời kêu gọi” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã chỉ rõ thời cơ đang đến và có tác dụng quyết định trong việc động viên, hướng dẫn toàn Đảng, toàn dân trong cao trào chống Nhật cứu nước.

Ở thời điểm sau Đại hội quốc dân ở Tân Trào, được cử phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, dấu ấn quan trọng của đồng chí Trường Chinh là cùng với Bác Hồ, Trung ương Đảng đề ra đường lối của giai đoạn cách mạng mới tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, phát lệnh tổng khởi nghĩa vào ngày 13/8/1945, trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến thành công.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh đã cùng tập thể Bộ Chính trị vạch ra đường lối và trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc. Thực tế đã chứng minh, quan điểm về cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ  được  Tổng Bí thư Trường Chinh thể hiện trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là một chủ trương vô cùng đúng đắn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta giành được thắng lợi to lớn...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rồi sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí Trường Chinh đã cùng tập thể Bộ Chính trị có những đóng góp to lớn vào việc chuẩn bị và đưa ra những quyết sách chiến lược, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tới thắng lợi hoàn toàn. 

Đặc biệt, ở thời điểm hơn 30 năm trước (năm 1986), trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trường Chinh đã nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề ra chủ trương, khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước, trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế. Đại hội Đảng lần thứ VI sau đó đã được ghi nhận là Đại hội đổi mới, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một bước ngoặt trong tư duy lí luận của Đảng, là tiền đề quyết định để công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn như ngày nay...

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận: Trong thời kỳ cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bước vào đổi mới toàn diện, đồng chí Trường Chinh với tư duy lý luận sắc bén và kinh nghiệm thực tiễn sống động đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn vượt khỏi những quan niệm và nếp nghĩ quen thuộc cũ, chủ động đề xuất với Bộ Chính trị thảo luận, xem xét việc thực hiện công cuộc đổi mới với những nội dung toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, góp phần mở ra bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam…

Ngoài là nhà cách mạng, hội thảo cũng khẳng định cố Tổng Bí thư Trường Chinh còn là một nhà lý luận chiến lược của Đảng, một nhà văn hóa lớn, một nhà báo chính luận sắc sảo, nhà thơ cách mạng với bút danh Sóng Hồng...

Theo nhìn nhận của GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, một trong những dấu ấn của đồng chí Trường Chinh là trong  mỗi chặng đường cụ thể, ông luôn phân tích, đánh giá đúng hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn lịch sử, từ đó xác định được các nhiệm vụ cách mạng hợp quy luật, hợp lòng dân.

“Đồng chí Trường Chinh là tấm gương đạo đức cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân, gần gũi đồng chí, đồng bào. Trong mọi hoạt động công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, minh bạch, công tâm, cẩn trọng, sắc sảo trong tư duy, nghiêm túc trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử ...

Tin nóng

Bầu người thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội

Bầu người thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội

Ngày 5/3, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem nhiều nhất