Đồng Nai: Giới thiệu người ứng cử HĐND tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng

Nguyễn Lộc

Ông Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh về vấn đề nghiên cứu, lựa chọn các đại biểu thật sự xứng đáng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử.

Ngày 25/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử; lập hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Dự hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 và Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nghị quyết số 1186/2021/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các thủ tục hồ sơ của người ứng cử, nộp hồ sơ theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, ông Cao Văn Quang cho biết: Đây là hội nghị quan trọng, nên đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử cần bám sát số lượng, thành phần và cơ cấu để thực hiện việc giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đảm bảo đúng hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định.

Ông Cao Văn Quang cũng nhấn mạnh về vấn đề nghiên cứu, lựa chọn các đại biểu thật sự xứng đáng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị cũng đã có những trao đổi cụ thể về các thông tin, liên quan đến vấn đề phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất