Đồng Nai: Vận động 200 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

   Phương Liên

Năm 2015, Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh đề ra mục tiêu năm 2015 sẽ tổ chức vận động 200 tỷ đồng, trong đó vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng; phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức thành viên, đoàn viên hội viên vận động trực tiếp tại cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, Ban vận động sẽ mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo như giúp hộ nghèo về tư liệu sản xuất, vốn, giống, tư liệu làm ăn, tạo việc làm, giúp trẻ em nghèo có điều kiện đến trường nhằm thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo 2015 một cách bền vững.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nâng chất trong xây dựng nông thôn mới

Nâng chất trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã không ngừng đổi mới tư duy, nâng chất trong cách làm và triển khai công việc để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Xem nhiều nhất