: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:23 19/03/2020

Ba di tích danh thắng của Khánh Hòa tạm dừng đón khách

Di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng (TP Nha Trang) và di tích Am Chúa (huyện Diên Khánh) là 3 di tích danh thắng quốc gia sẽ dừng đón khách du lịch từ 19/3 để phòng chống dịch Covid-19.