Đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Trung Hiếu Ảnh: Quang Vinh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam sẽ ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng doanh nhân tư nhân cả nước, tạo thành sức mạnh cộng hưởng để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển, góp phần đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 21/11, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân tư nhân (DNTN) Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội nhằm đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, kinh tế tư nhân là nòng cốt xây dựng nền kinh tế tự cường, độc lập, tự chủ. 

Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành,  các đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng gần 200 đại biểu là doanh nhân ưu tú, tiêu biểu cho hàng triệu doanh nhân đang hoạt động trong hơn 600 nghìn doanh nhân tư nhân trên cả nước.

Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2013-2018, Hội DNTN Việt Nam đã phát huy vai trò, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong việc tập hợp, đoàn kết hỗ trợ doanh nhân cùng nhau phát triển, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân với Đảng, Nhà nước. Hội cũng từng bước tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chính sách, cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, ngày càng thông thoáng cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh...

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội DNTN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động để là cầu nối phản ánh tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của doanh nhân với Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng Hội trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. 

Đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế - 1

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, cùng với việc ra đời và phát triển mạnh của kinh tế tư nhân, Hội DNTN Việt Nam được thành lập. Tuy mới hoạt động được một nhiệm kỳ, nhưng Hội DNTN Việt Nam là một trong những hội hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức được những hoạt động cốt lõi, thực hiện được sứ mệnh đại diện cho đội ngũ doanh nhân tư nhân.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá, trong thời gian qua, nhất là hơn một năm qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng khoảng 40% GDP, tạo việc làm cho trên 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là ở nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Bình cũng chỉ ra thực tế, hiện có đến 96% doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa nhỏ và siêu nhỏ, trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới, năng lực tài chính, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh còn thấp, trình độ quản trị, tính liên kết còn yếu, khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn thấp, tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân thua lỗ, phá sản còn khá cao và đóng góp vào GDP của các doanh nghiệp này còn ở mức khiêm tốn. 

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, vấn đề quan trọng đặt ra với trong thời gian tới là làm thế nào để Hội góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân, tham gia hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng văn hoá kinh doanh và năng lực quản trị cho các doanh nghiệp. 

Đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế - 2

Đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế - 3

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Bên cạnh đó, Hội cũng cần tích cực nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế, theo đúng tinh thần, chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII “tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế trong từng thời kỳ”. 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong rằng, Đại hội sẽ ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng doanh nhân tư nhân cả nước, tạo thành sức mạnh cộng hưởng để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển, góp phần đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Hội DNTN Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 75 vị. Ông Nguyễn Trọng Điều được bầu làm Chủ tịch Hội DNTN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xăng dầu tăng giá, tàu cá nằm bờ

Xăng dầu tăng giá, tàu cá nằm bờ

Nhiều ngư dân miền Trung, nhất là 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cho hàng loạt tàu cá gác bến nằm bờ vì xăng dầu liên tục tăng giá còn hải sản đánh bắt được lại ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất