Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Trung Hiếu Ảnh: Quang Vinh

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống
 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại điểm cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Với những chế tài cụ thể, Quy định sẽ từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng chạy chức chạy quyền, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định. Để Quy định đi vào cuộc sống, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với tinh thần quyết tâm cao, đồng bộ với các Nghị quyết, Quy định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác cán bộ; đồng thời, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể từng tổ chức, cá nhân để tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác cán bộ, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chạy chức, chạy quyền, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung của Quy định số 205 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Quy định số 205 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền nêu rõ quy định đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; quy định đối với thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; quy định đối với người đứng đầu…

Ngoài ra, Quy định cũng nêu 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền quy định xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho hành vi chạy chức, chạy quyền.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất