Dựa vào nhân dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng

H.Vũ (ghi)

Ngày 23/1, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đã trả lời báo chí xung quanh những nội dung về tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Phước Lộc Ảnh: Quang Vinh.
Ông Nguyễn Phước Lộc Ảnh: Quang Vinh.

PV: Thưa ông, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã được xây dựng công phu kỹ lưỡng, được tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Theo ông, việc này có ý nghĩa như thế nào?

Ông Nguyễn Phước Lộc: Đây là một đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng, phát huy được tinh thần dân chủ, cầu thị, trí tuệ ngày càng cao của Đảng, của nhân dân và xã hội. Đóng góp trí tuệ này là của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định chủ trương, đường lối chính sách, quá trình phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc lấy ý kiến được tổ chức nhiều phần, nhiều khâu, nhiều cách. Ban Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ phối hợp với MTTQ Việt Nam và 5 tổ chức chính trị - xã hội lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội ở trong và ngoài nước, đại diện tiêu biểu của các tầng lớp để đóng góp.

Qua đó đã có 9 ngàn lượt người tham dự và hơn 300 ý kiến phát biểu, gửi bài tham luận và ý kiến kiến nghị. Điều đó cho thấy chiều sâu của công tác xây dựng Đảng dựa vào nhân dân và chiều sâu của việc thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng trong tinh thần phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua trực tiếp tham dự các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về Ban Dân vận Trung ương, ông có thể cho biết các nội dung trọng tâm được người dân tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện là gì, thưa ông?

-Một nội dung vô cùng quan trọng trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm là Dự thảo Báo cáo Chính trị thì vai trò nhân dân được đặt ở vị trí chủ thể, được đề cao. Đây là vấn đề quan trọng vì vậy nhân dân rất quan tâm, đồng tình ủng hộ.

Người dân quan tâm đến vấn đề phát huy dân chủ, vai trò làm chủ của nhân dân, không chỉ dừng lại ở dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở mà còn phải thực hiện tốt hơn ở thành tố nhân dân làm chủ trong phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và bổ sung thêm hai thành tố mới là “dân giám sát và dân thụ hưởng”. Theo đó phải hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để nhân dân được tham gia vào quá trình thực hiện quyền làm chủ của mình.

Đó là phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội để nhân dân làm chủ. Và tăng cường hơn các khuôn khổ pháp lý để MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia phản biện, giám sát xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời cơ chế này sẽ được đồng bộ, thống nhất và toàn diện hơn nếu chúng ta tiến hành thông qua dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nội dung thứ hai mà các tầng lớp nhân dân quan tâm nhiều nhất là 3 đột phá chiến lược. Đó là đồng bộ về thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Vì mục tiêu lớn cuối cùng là phát triển đất nước nhanh, bền vững và cốt lõi là phục vụ lợi ích của nhân dân. Vì vậy nhân dân tham gia, đóng góp rất nhiều và kiến nghị về giải pháp rất chi tiết, cụ thể về ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đóng góp vào quá trình lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta.

Thứ ba là người dân luôn quan tâm và đánh giá rất cao trong thời gian qua Đảng đã tăng cường hơn công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Người dân đánh giá rất cao đồng tình ủng hộ, quan tâm, cộng đồng trách nhiệm và kiến nghị nhiều giải pháp để công tác phòng chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn.

Người dân mong muốn những giải pháp sắp tới phải có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để ngăn chặn sự nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất đã nhũng nhiễu, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, sự phục vụ của nhân dân.

Đồng thời đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc kê khai tài sản thu nhập, việc giải trình những tài sản bất minh không lý do, và thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Người dân quan tâm và kiến nghị nhiều giải pháp, nếu chúng ta làm tốt điều đó người dân đánh giá rất cao. Đó là củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới sắp tới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì công tác dân vận đóng góp vai trò vô cùng quan trọng. Vậy phương hướng giải pháp của công tác dân vận trong thời gian tới sẽ như thế nào, thưa ông?

-Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIII thì công tác dân vận trong giai đoạn sắp tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng, đặc biệt là chung sức, chung lòng cho ý chí khát vọng về sự phát triển đất nước.

Đồng thời, phải nhanh chóng đưa các chủ trương, đường lối, quan điểm đúng đắn vào cuộc sống, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lấy kết quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Mọi nhiệm vụ của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, dựa vào nhân dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Sáng 26/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng chủ trì làm việc với 8 bộ, cơ quan liên quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật và có hiệu lực pháp luật trong thời gian tới.

Xem nhiều nhất