Gần 2000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần II

Việt Hà

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

Họp báo thông tin về chương trình Đại hội.
Họp báo thông tin về chương trình Đại hội.

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, Đại hội nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010 – 2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, Ban Tổ chức sẽ tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc  thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2010-2020.

Có 1.600 đại biểu đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời tham dự Đại hội. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 91 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Sóc Trăng; đại biểu ít tuổi nhất 18 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4/12) tại Hà Nội.    

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất