Gần 60% DN xây dựng lạc quan về hoạt động kinh doanh

Theo VGP

Theo điều tra của Tổng cục Thống kê, có 60,6% DN nhận định tình hình sản xuất kinh doanh sẽ giữ ổn định và thuận lợi hơn trong quý IV/2018.

Gần 60% DN xây dựng lạc quan về hoạt động kinh doanh

Trong kỳ điều tra quý III/2018, có 5.300 DN đang hoạt động xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành xây dựng ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả có 59,8% DN nhận định tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 giữ ổn định và thuận lợi hơn (trong đó, 36,4% DN đánh giá ổn định và 23,4% DN đánh giá thuận lợi hơn) so với quý II/2018. Bên cạnh đó, có 39,5% DN đánh giá khó khăn hơn.

Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2018 so với quý III/2018 khả quan hơn khi có 60,6% DN nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn (trong đó, 35,0% DN đánh giá ổn định và 25,6% DN đánh giá thuận lợi hơn). Có 36,5% DN đánh giá khó khăn hơn.

Tổng cục Thống kê cho biết, nếu chia theo hình thức sở hữu, khu vực DNNN có 59,2% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 so với quý II/2018 giữ ổn định và thuận lợi hơn.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 59,8%, khu vực doanh nghiệp FDI có 60,1% DN cho biết tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 so với quý II/2018 giữ ổn định và thuận lợi hơn.

Dự báo cho quý IV/2018, khu vực DNNN khả quan nhất với 66,3% DN đánh giá ổn định và thuận lợi hơn. Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 60,3% và khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 61,3%.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất