Gia Lai: Đại hội Công đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2023-2028

Hà Lê

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội CĐVC tỉnh Gia Lai lần thứ V tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.
Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Ngày 2/6, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Được biết, nhiệm kỳ 2017-2023, CĐVC tỉnh Gia Lai đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện tốt vai trò đại  diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai thống nhất với các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới đề nghị Ban Chấp hành   Công đoàn Viên chức nhiệm kỳ mới kế thừa và phát huy tinh thần, trách nhiệm, lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; thực hiện đồng bộ, đa dạng công tác tuyên truyền, giáo dục vận động của tổ chức Công đoàn, coi trọng công tác tham gia xây dựng thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có khả năng tiếp cận khoa học-công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CBCCVC-LĐ.

Quan tâm chỉ đạo Ban chấp hành CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh khóa V cần nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng chương trình toàn khóa và các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra…

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Võ Hữu Hải-tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai khóa V. Đại hội củng đã bầu đoàn đại biểu gồm 12 người (10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI thời gian tới.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất