Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám

H.Vũ

Ngày 7/7, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945”.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo các nhà khoa học tiếp tục khẳng định, thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 là kết quả tất yếu của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là thắng lợi của đường lối chiến lược đúng đắn độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, được Đảng cộng sản Việt Nam xác định ngay từ khi mới thành lập vào năm 1930.

Tham luận của các đại biểu đều cho rằng: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi. Đảng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc; lựa chọn hình thức và phương pháp cách mạng phù hợp; tổ chức chuẩn bị và xây dựng lực lượng cách mạng kịp thời. Từ cách mạng tháng Tám, các tham luận cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng, nắm thời cơ và chớp thời cơ.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của cuộc cách mạng đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng dậy đấu tranh, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, góp phần tăng cường sức mạnh của lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đồng thời đã chứng minh một chân lý của thời đại, các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh thì sẽ giành và giữ được độc lập, tự do cũng như trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng khẳng định: Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định ngay từ khi mới thành lập.

Theo Thiếu tướng Bạo, thắng lợi của đường lối ấy không chỉ góp phần đưa độc lập trở thành giá trị phổ biến mang tính thời đại mà còn mở ra một định hướng chính trị hoàn toàn mới đối với các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc là giành độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới và tất yếu tác động đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.              

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất