Giải quyết kịp thời những điểm nóng ở cơ sở

Vũ Mạnh

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, hoạt động của Mặt trận cần hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Chủ trì cuộc làm việc có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng tham dự có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ; các Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam; Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Phước Lộc, Đỗ Văn Phớn; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, đại điện Đảng ủy, các ban đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Vinh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Vinh.

Bám sát nội dung, triển khai đồng bộ

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 290 - QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa (X) do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày nêu rõ, việc triển khai thực hiện Quyết định về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Thông qua triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm hơn tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận. Việc phối hợp với chính quyền, các ban, ngành với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thông qua các quy chế và chương trình phối hợp công tác được tăng cường.

“Hoạt động của Mặt trận chuyển dần theo hướng tập trung về cơ sở và địa bàn dân cư. Nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo và xây dựng mô hình mới trên từng lĩnh vực, đi sâu từng đối tượng bằng nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì được nâng lên”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích về những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, đồng thời trao đổi thẳng thắn về một số hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt hơn các nội dung của Quyết định này trong thời gian tới.

Nhận diện khó khăn, thách thức để có giải pháp phù hợp, hiệu quả

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, nội dung Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã quy định rất rõ trách nhiệm của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các Ban, Bộ, MTTQ, các đoàn thể của Trung ương và địa phương, đó cũng là cơ sở quan trọng để MTTQ xác định nội dung Chương trình hành động của nhiệm kỳ và chương trình công tác hằng năm.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Vinh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Vinh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, những kết quả đạt được của đất nước trong suốt thời gian qua cho thấy, nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng. Đặc biệt là những chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Nhận định về tình hình trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thế giới vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Mặc dù Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và đang từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhưng không tránh khỏi những tác động trực tiếp này. Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, môi trường đang bị ô nhiễm, an toàn thực phẩm vẫn gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, …

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế đó là công tác dân vận, Mặt trận có mặt vẫn chưa theo kịp sự thay đổi về tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng trong nhân dân.

“Việc nắm tình hình nhân dân và hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế, còn có nơi nhân dân bị lợi dụng, bị xúi giục kích động nghe theo các thế lực phản động, thù địch; vẫn còn một số nơi, nhân dân chưa đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền cơ sở; vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo, đơn thư kéo dài, tụ tập đông người; đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn…”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục bám sát, triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung quy định trong Quyết định 290-QĐ/TW; Quyết định 217, 218 và Quy định 124 và các chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống nhân dân. Từ đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý tới việc, MTTQ các cấp cần coi trọng phát huy các hình thức tự quản ở cộng đồng dân cư. Đặc biệt cần đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trong công tác dân vận. Công tác tuyên truyền, vận động phải phù hợp về hình thức, nội dung để nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

“Phải nhận diện những thuận lợi, khó khăn, phong tục, tập quán của nhân dân từng vùng, từng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hải đảo, dân tộc, tôn giáo để tập trung nguồn lực giúp đỡ thiết thực”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Bên cạnh đó, một giải pháp trọng tâm được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đưa ra là Mặt trận sẽ quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy để đảm bảo lựa chọn được những cán bộ Mặt trận đủ tâm, đủ tầm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

“Tới đây là Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận các cấp sẽ tham gia tích cực, thể hiện chính kiến góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Trương Thị Mai đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực, những chuyển biến, trách nhiệm của công tác Mặt trận, sự nỗ lực không ngừng của MTTQ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để gần dân, sát dân hơn, phản ánh tiếng nói của nhân dân đối với Đảng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương  Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Vinh.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương  Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh Quang Vinh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, trong bối cảnh mới còn nhiều vấn đề bức xúc, khiếu nại của dân còn phức tạp, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc nêu gương của cán bộ đảng viên còn hạn chế, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, thực chất.

Theo bà Trương Thị Mai, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cần quan tâm phổ biến, quán triệt sâu rộng về các nội dung của Quyết định 290 của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận để vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và các nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Cùng với việc tạo sự đồng thuận của nhân dân khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, MTTQ cần tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng yêu cầu, thời gian tới, hoạt động của Mặt trận cần hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh Quang Vinh.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh Quang Vinh.

Nhiệm vụ trước mắt, bà Trương Thị Mai cho rằng, Ban Dân vận sẽ phối hợp chặt chẽ MTTQ Việt Nam để tổ chức góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chuẩn bị nhân sự của khối Dân vận, Mặt trận đảm bảo yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 17 của Ban Bí thư.

“Ngày 15/10 sẽ công bố toàn văn dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặt trận và các đoàn thể sẽ là một kênh quan trọng để đóng góp ý kiến. Chính vì vậy, Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức các cuộc đóng góp ý kiến mang tiếng nói, hơi thở của các tầng lớp nhân dân đến với Đại hội Đảng”, bà Trương Thị Mai đề nghị.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kiến nghị Trung ương sớm tổng kết thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Mặt trận

Tại cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã kiến nghị Trung ương sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQ và cơ quan khối giúp việc MTTQ và các đoàn thể chính trị.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, hiện nay các địa phương đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc Trung ương sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQ sẽ phục vụ cho công tác nhân sự, bố trí cơ cấu cấp ủy cũng như tạo thuận lợi, phù hợp cho việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định 212.

Ghi nhận kiến nghị của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã họp và ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở kết luận này, Bộ Chính trị sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết mô hình này để đánh giá việc thực hiện thí điểm và có định hướng trong thời gian tới.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất