Giải quyết tốt các mâu thuẫn mang tính xã hội ở nông thôn

Hải NhiẢnh: Trọng Tín

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, tập trung nghiên cứu, giải quyết tốt các mâu thuẫn mang tính xã hội ở nông thôn để giữ vững những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, nhất là giá trị yêu nước, yêu quê hương, đoàn kết thống nhất, cần cù, chịu khó, sáng tạo.

Giải quyết tốt các mâu thuẫn mang tính xã hội ở nông thôn

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng Bằng khen các đơn vị đã có thành tích xuất sắc.

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010 - 2020).

Tại Hội nghị, 80 tập thể và 69 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Hội Nông dân và hội viên, nông dân tiêu biểu 63 tỉnh, thành.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: Mười năm qua, nhận thức vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng ngày càng đầy đủ, đó là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động tới đông đảo hội viên nông dân. Kết quả này là tiền đề cho tư duy, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống Hội, sự tham gia đóng góp to lớn của hội viên, nông dân và cộng đồng cư dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và tổ chức Hội về xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Đến tháng 10/2019, cả nước có 4.554 xã (chiếm 51,16%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã; 93 đơn vị cấp huyện của 37 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đạt chuẩn nông thôn mới. Mười năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức 169.777 lớp tập huấn và hội thảo cho 8.448.850 lượt hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Tại các địa phương, hội viên, nông dân đã tích cực chủ động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Đóng góp trên 80.000 tỷ đồng, trên 36 triệu ngày công, hiến trên 53 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 502.000 km kênh mương nội đồng và 219.000 km đường giao thông nông thôn, hàng ngàn nhà văn hóa thôn, ấp, bản; xóa 29.411 nhà tạm.

Có 290.500 lớp tập huấn được tổ chức cho gần 23 triệu lượt hội viên, nông dân về tổ chức sản xuất theo hướng phát triển các tổ hợp tác, liên kết sản xuất, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng công nghệ cao, an toàn và liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị.

Đến nay, các cấp Hội đã trực tiếp vận động, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thành lập được 3.134 hợp tác xã và 20.248 tổ hợp tác; 693 Chi hội nông dân nghề nghiệp và hơn 14.500 Tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp Hội đã triển khai sâu rộng các nội dung về xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, làng, ấp, bản, văn hóa...; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu.

Trong thời gian tới, ông Thào Xuân Sùng đề nghị, Hội nông dân các cấp tập trung thực hiện các giải pháp: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để cán bộ Hội và hội viên, nông dân thật sự là hạt nhân và đi đầu trong cách mạng tư duy. Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, giải quyết tốt các mâu thuẫn mang tính xã hội ở nông thôn để giữ vững những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, nhất là giá trị yêu nước, yêu quê hương, đoàn kết thống nhất, cần cù, chịu khó, sáng tạo.

Đồng thời các địa phương phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu khoa học tổ chức hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản thực phẩm, trong quá trình thực hiện liên kết 6 nhà theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sản xuất hữu cơ, không sử dụng phân hóa học và thuốc diệt cỏ. Và thực hiện tốt 3 Nghị quyết 04, 05, 06 xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời giải cho Mường Chanh

Lời giải cho Mường Chanh

Mường Chanh được kỳ vọng sẽ trở thành xã miền núi đầu tiên của xứ Thanh về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đem mái ấm đến với người nghèo

Đem mái ấm đến với người nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm vận động các nguồn lực cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Xem nhiều nhất