: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:01:30 - Thứ sáu, 13/07/2018

Hội nghị Paris - Đường đến hòa bình

Ngày 12/7, tại Bảo tàng Hà Nội, lần đầu tiên một số tài liệu của Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ giải mật đã được trưng bày, giới thiệu với công chúng Việt Nam trong triển lãm với chủ đề “Hội nghị Paris – Đường đến hòa bình”.

Hội nghị Paris - Đường đến hòa bình

Triển lãm giới thiệu 120 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được chọn lọc từ các phòng lưu trữ đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ. 

Triển lãm có 3 phần gồm: Đường đến hội nghị Paris; Hội nghị Paris – cuộc đàm phán ngoại giao lịch sử; Thực thi Hiệp định Paris đã tái hiện quá trình dẫn đến Hội nghị Paris, diễn biến và kết quả của Hội nghị Paris, việc thực thi Hiệp định, những tác động của Hiệp định tới cuộc đấu tranh giành độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước của Việt Nam. 

Đặc biệt, tại triển lãm này có một số tài liệu đã được Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ giải mật, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng Việt Nam. 

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20/7.

M.Sơn