: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Minh bạch đấu giá nghệ thuật

Gần đây, sự xuất hiện của các sàn đấu giá nghệ thuật đã góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật phát triển. Tuy nhiên, sau những lùm xùm vừa qua thì sự minh bạch trong công tác thẩm định đang đặt ra nhiều hoài nghi.