: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:40 16/08/2018

Phê duyệt đề án bảo tồn Tín ngưỡng thờ Mẫu

UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2022.

Phê duyệt đề án bảo tồn Tín ngưỡng thờ Mẫu

Mục tiêu cụ thể của đề án là hoàn thành việc kiểm kê, nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xuất bản các ấn phẩm về di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại Ninh Bình; Tham gia các liên hoan, hội diễn “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trong khu vực, trong nước và quốc tế theo chương trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Những nghệ nhân dân gian có công bảo tồn, gìn giữ, thực hành và truyền dạy”; “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại Ninh Bình được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định;… gắn với việc khai thác và phát triển du lịch. 

Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 1,45 tỷ đồng.    

H.Minh