: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:29:33 16/03/2020

Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt bộ sách “Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội” do PGS.TS Đỗ Thị Hảo- Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội chủ biên.