Giải trình qua mạng khi sử dụng lao động là người nước ngoài

H.Hiếu

Người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử.

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 2/10) về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài: trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động là người nước ngoài thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử.

Quy định này thay cho quy định tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016), theo đó việc nộp tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng.

Như vậy, so với quy định nộp hồ sơ giấy báo cáo giải trình như hiện tại thì việc nộp hồ sơ qua mạng điện tử đã rút ngắn thời gian yêu cầu thực hiện đối với người sử dụng lao động khoảng 10 ngày.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất