Giảm 9.223 lãnh đạo phòng, hơn 60 nghìn biên chế

 H.Vũ

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đưa ra khi thông tin về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 1/2019, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 17/1.

Theo ông Tùng, đây là một trong những nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh nhất, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương xuống địa phương. Kết quả sau 1 năm thực hiện, về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 3 cơ quan trung ương; đã bước đầu sắp lại để giảm 1 số tổng cục thuộc bộ; cơ cấu lại để giảm cục, vụ và tương đương ở các cơ quan trung ương; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương giảm nhiều nhất.

Về số lượng lãnh đạo quản lý, ông Tùng cho biết đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục trong đó Bộ Công an giảm 6 tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục; 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương.

“Về biên chế do sắp xếp lại tổ chức đã giảm 60.656 biên chế, bao gồm cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Đánh giá sau 1 năm Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 có thể khẳng định Nghị quyết đã được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, toàn diện các nội dung, ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, bước đầu đạt kết quả tích cực, có sức lan tỏa” - ông Tùng nhìn nhận.

Tuy nhiên theo ông Tùng trong quá trình thực hiện vẫn còn những vấn đề đặt ra như hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung mới về tổ chức bộ máy, biên chế chưa kịp thời ban hành để thực hiện; công tác sắp xếp, phân công kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một số chức danh cán bộ, công chức, viên chức chưa nhiều. Số lượng tổ chức và lãnh đạo cấp phó ban, ngành, sở, đơn vị cấp tỉnh giảm chưa tương xứng. 

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 18 trong năm 2019, theo ông Tùng cần hoàn thiện xây dựng mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới; xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Trong đó sẽ thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện; thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất