Giám sát để phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác bầu cử

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Chiều 4/3, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám sát để phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác bầu cử
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam.  
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam.  

Chủ trì phiên họp có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài cùng các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 15/3, bắt đầu kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Hội nghị tập trung thảo luận về Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến từ ngày 15/3 đến ngày 13/4 sẽ bắt đầu đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mỗi đoàn kiểm tra giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và 1 địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh.

Tại các địa phương, các Đoàn kiểm tra giám sát sẽ tập trung vào những nội dung như: việc quán triệt các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, việc hướng dẫn triển khai, tổ chức tập huấn các nội dung về chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền về bầu cử; kết quả thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử…

Theo Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lắp, thời gian, địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền; đoàn kiểm tra, giám sát cần rà soát kỹ những văn bản, tài liệu, hồ sơ của các địa phương, đối chiếu các quy định về bầu cử để đánh giá kết quả, triển khai thực hiện của địa phương theo hướng khách quan, chính xác.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp.

Theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các ban đơn vị chuyên môn của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Cụ thể, các ban, đơn vị chuyên môn đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, các ban đơn vị chuyên môn đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử và Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội; Hội nghị giới thiệu người của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan.

Đặc biệt, các ban, đơn vị chuyên môn đã bố trí cán bộ tiếp công dân và giải đáp hướng dẫn công tác bầu cử. Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về bầu cử.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp cho các địa phương, các tổ chức thành viên về công tác bầu cử. Song song với đó, thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nhấn mạnh tới nhiệm vụ triển khai các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, việc tổ chức các đoàn giám sát phải thiết thực, tránh trùng lặp.

Qua công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với việc triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung chuẩn bị và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương. Thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; Theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam chú trọng tới việc lưu giữ, tiếp nhận hồ sơ, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để đảm bảo thời gian hoàn thành hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại cuộc họp.

“Ban Tuyên giáo và các báo, tạp chí của Mặt trận cần có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng và lập các chuyên mục chuyên sâu về công tác bầu cử; mở chuyên mục hỏi đáp trả lời cử tri. Đẩy mạnh tuyên truyền để đẩy lùi những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, phản động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa các phong trào thi đua ở Lạng Sơn

Lan tỏa các phong trào thi đua ở Lạng Sơn

Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tập trung động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất