Giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc

Trung Hiếu

Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, thời gian qua, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã chủ động lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc để triển khai giám sát phản biện xã hội. Thông qua công tác giám sát, phản biện đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc

Vai trò giám sát của nhân dân được phát huy thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Ảnh: Vũ Đồng.

Theo ông Phùng Quang Huy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái, sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã đi vào nền nếp. Để công tác giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả, hằng năm, Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm, bức xúc để xác định các hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp. Trên cơ sở thống nhất với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát, để báo cáo Thường trực thành ủy và triển khai đến cơ sở.

Thống kê trong 5 năm qua, MTTQ và đoàn thể thành phố đã phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố, tổ chức 75 cuộc giám sát với trên 225 lượt cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác giải tỏa, đền bù thu hồi đất, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, việc thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Mặt trận cũng phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiến hành 35 cuộc giám sát trong đó có 10 cuộc giám sát công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và giải quyết tin báo tại Công an thành phố Yên Bái; 25 cuộc giám sát ở 17 phường, xã về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn các xã, phường của thành phố. Phối hợp tổ chức 1 cuộc phản biện về đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao của thành phố Yên Bái…

Thông qua các cuộc giám sát, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã có kiến nghị với UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các phường, xã và việc thực hiện phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với việc tổ chức các cuộc giám sát, MTTQ thành phố hết sức quan tâm hướng dẫn MTTQ các xã, phường phát huy vai trò giám sát của nhân dân qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể đã có tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, bước đầu đã đem lại hiệu quả, tạo lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái cũng thẳng thắn cho rằng công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức đoàn thể còn có những hạn chế. Việc tổ chức giám sát độc lập cũng như tổ chức phản biện của MTTQ, các đoàn thể còn ít. Đặc biệt năng lực giám sát, phản biện của cán bộ MTTQ và các đoàn thể cơ sở còn hạn chế, chỉ ở mức độ theo dõi, phản ánh chứ chưa theo đến cùng để giải quyết vấn đề.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, ông Phùng Quang Huy cho rằng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát hằng năm. Căn cứ chương trình công tác của cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp và tình hình thực tiến của địa phương để lựa chọn nội dung giám sát đúng, trúng những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để giám sát phản biện xã hội hiệu quả, MTTQ các cấp cần có những giải pháp tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng Tư vấn, Ban Tư vấn và Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, phát huy vai trò của các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận, người có uy tín, chuyên gia trong các lĩnh vực tham gia giám sát.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất