Gia Viễn (Ninh Bình): Cần tập trung giải quyết các vấn đề môi trường, nợ xây dựng cơ bản

Đinh Trường Sơn (Trrưởng Ban DC-PL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình)

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có buổi giám sát về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Gia Viễn (Ninh Bình): Cần tập trung giải quyết các vấn đề môi trường, nợ xây dựng cơ bản

Ông Đỗ Việt Anh phát biểu kết luận hội nghị giám sát tại Gia Viễn.

Mới đây, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, do ông Đỗ Việt Anh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thông tri số 08-TT/TU ngày 3/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tại Huyện ủy Gia Viễn và Đảng ủy xã Gia Tân.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10, Thông tri số 08, BTV Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua triển khai thực hiện 5 nội dung của CVĐ đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là huyện Gia Viễn đã có nhiều giải pháp để chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, huyện đã quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao. Đến nay, 100% xã có nhà văn hóa; 91% thôn, xóm, phố văn hóa; 84% hộ gia đình văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 2,58%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2019, Gia Viễn có 20/20 xã đạt chuẩn NTM (xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tiếp tục làm rõ các nguồn lực hỗ trợ trong xây dựng NTM, trong đó có sự đóng góp của người dân; về thu nhập bình quân đầu người; số thôn, xóm có nhà văn hóa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… Đồng thời kiến nghị huyện cần tập trung giải quyết các vấn đề như: Môi trường, nợ xây dựng cơ bản ở một số xã còn lớn; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia xây dựng cảnh quan môi trường để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Đỗ Việt Anh đề nghị: Trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Gia Viễn cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 08-TT/TU của BTV Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, đảm bảo điều kiện để MTTQ Việt Nam huyện triển khai CVĐ, nhất là việc Mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. MTTQ và các đoàn thể của huyện cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Huyện Gia Viễn cập nhật số liệu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ tỉnh.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giám sát để nâng cao tuổi thọ công trình

Giám sát để nâng cao tuổi thọ công trình

Nhờ giám sát tốt nên các hoạt động ngày càng đi vào nề nếp để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng ở địa phương, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Tin nóng

Làm xanh sạch môi trường: Không trông chờ, ỷ lại

Làm xanh sạch môi trường: Không trông chờ, ỷ lại

Không trông chờ ỷ lại, tại các khu dân cư, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí và trực tiếp tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước thải qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xem nhiều nhất