: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:30:10 12/03/2020

Hà Nội: Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát hơn 4.000 công trình, dự án

Trong năm 2019, các Ban TTND đã thực hiện giám sát tổng số 6.393 vụ việc, phát hiện 1.390 vụ có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 1.378 vụ việc.

Các Ban GSĐT của cộng đồng đã tham gia giám sát 4.017 công trình, dự án. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện 302 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 287 vụ vi phạm, chủ yếu về các lĩnh vực hoạt động đầu tư không đúng quy cách, sai quy định, các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước… Nhìn chung, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội, những dự án có ánh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân.      

Quỳnh Anh