: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
13:59:04 13/02/2020

Mặt trận Hà Nội tập trung giám sát 9 nội dung trọng tâm trong năm 2020

Ngày 13/2, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020. Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Mặt trận Hà Nội tập trung giám sát 9 nội dung trọng tâm trong năm 2020

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố thống nhất ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố tập trung vào 9 nội dung giám sát như: Giám sát công tác cán bộ thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố khóa XVI; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo về đảm bảo an toàn thực phẩm; giám sát việc thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giám sát việc khảo sát xã hội học về hiệu quả điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công (PAPI); giám sát việc thực hiện Luật Khoa học công nghệ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện tham gia cùng Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đơn vị cùng cấp theo chương trình, kế hoạch của các đơn vị chủ trì giám sát. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch giám sát có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được xã hội quan tâm; đồng thời chủ trì giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các quận xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, bà Nguyễn Lan Hương cho rằng, để phát huy kết quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên, Mặt trận đã làm được nhiều việc và đã có những dấu ấn nhất định. Với nguyên tắc thực hiện đúng quy tắc pháp luật, thực hiện tốt, xác định thời gian, chủ thể, đối tượng giám sát, phản biện và các lực lượng tham gia trực tiếp nên Mặt trận phải chuẩn bị tốt từ khâu chuẩn bị nội dung.

Năm 2020, một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị đó là Đại hội Đảng các cấp. Đến thời điểm này, thành phố đang chỉ đạo quyết liệt, tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhưng không được đình trệ công việc. Đặc biệt, cán bộ không được né tránh, khắc phục tư duy nhiệm kỳ, khắc phục tư duy đại hội. Từ công tác nhân sự, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội cũng phải tạo cơ sở pháp lý cho công tác giám sát, phản biện. Lựa chọn các vụ việc điển hình, kéo dài, vụ việc có vấn đề để giám sát.

“Đề nghị các tổ chức thành viên nghiên cứu kỹ hơn để chọn nội dung công việc giám sát, phản biện cho tốt. Các Hội đồng tư vấn cũng cần lựa chọn nội dung giám sát, phản biện để hỗ trợ cơ sở làm đến cùng, để tạo dấu ấn nhất định cho công tác giám sát, phản biện của thành phố”, bà Lan Hương nhấn mạnh.

Tuệ Phương