: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:20:01 - Chủ nhật, 07/10/2018

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội): 9 tháng giám sát hơn 500 vụ việc

Trong 9 tháng đầu năm, các ban thanh tra nhân dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã tiến hành 257 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời 20 vụ việc sai phạm.

Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành 296 cuộc giám sát, phát hiện 14 sai phạm và kiến nghị xử lý kịp thời 12 vi phạm về lấn chiếm đất nông nghiệp, kiến nghị khắc phục xử lý vi phạm một số công trình vi phạm về chất lượng thi công, thời gian thi công, công trình thi công sai thiết kế.

MTTQ thị xã cũng duy trì hiệu quả hoạt động của 144 nhóm nòng cốt với 886 thành viên. Qua hoạt động các nhóm nòng cốt đã thực hiện 1.375 cuộc tuyên truyền tới hơn 98.000 lượt người.  

 T. Hiếu