Giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh duyên hải miền Trung

Văn Nhất

Sáng ngày 15/12 tại TP Nha Trang, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2015 các tỉnh duyên hải Miền Trung. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì hội nghị. 

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tuân Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chia sẻ; Năm 2015, các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp với các bộ, ngành thực hiện trên một số lĩnh vực bước đầu có những kết quả thiết thực. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2015, cũng là năm đầu tiên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng làm bản lề cho các năm tiếp theo. 

Quang cảnh hội nghị.

Vì vậy, Phó Chủ tịch đề nghị các đại biểu dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2015; kịp thời phát hiện các hoạt động tốt, những mô hình, điển hình hay để nhân rộng; chỉ ra các hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận các cấp để khắc phục. 

Trong năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh cụm duyên hải miền Trung (gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa) đã chủ động tích cực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể và tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. MTTQ một số tỉnh đã chủ động triển khai việc ký kết phối hợp với ký kết chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, điển hình như: Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định…

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã tạo không khí phấn khởi, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư, giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và Mặt trận góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Kết quả tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Phú Yên, có 625/625 (100%) khu dân cư tổ chức; khen thưởng 4.500 hộ gia đình, cá nhân; Bình Định, có 100% khu dân cư tổ chức, trong đó có 949/1.120 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, đạt 84,7%; Quảng Nam, có 100% (1718) khu dân cư tổ chức; Quảng Ngãi, 100%  khu dân cư tổ chức ngày hội, trong đó có 2.436/3.22 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, đạt 81%. 

Phong trào xây dựng và bình xét đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” được thực hiện công bằng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Kết quả, Phú Yên, công nhận 539 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 86,24%; có 215.366/239.044 “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ hơn 90%; Quảng Nam, có trên 215.366 gia đình Văn hóa, đạt 86,33%, có 1.356 khu dân cư Văn hóa, đạt 78,2%; Bình Định, có 1.120/1.120 khu dân văn hóa, đạt 100%, có 351.498/368.056 gia đình văn hóa, đạt 95,5%; Quảng Ngãi, có 271.281/328.090 gia đình văn hoá”, đạt 82%, có 2.483/3.022 khu dân cư văn hóa, đạt 82,7%. 

Cuộc vận động  "Quỹ Vì người nghèo" đã được các tỉnh trong cụm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả đúng theo quy định của Bộ Tài chính. Điển hình là tỉnh Phú Yên trên 11 tỷ đồng; Khánh Hòa trên 17 tỷ đồng; Bình Định trên 12 tỷ đồng; Quảng Nam trên 76 tỷ đồng; Quảng Ngãi trên 26,8 tỷ đồng.Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ các tỉnh đã phối hợp với chính quyền các ngành chức năng tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Khánh Hòa đã có 22 xã đạt chuẩn; Bình Định đã có 14 xã đạt chuẩn và 9 xã đang được thẩm định hồ sơ công nhận; Quảng Nam đã có 1 huyện hoàn thành nhiệm vụ, 1 huyện đạt chuẩn và 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Công tác thông tin đối ngoại và đối ngoại nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên trong cụm tiếp tục được phát huy. Đặc biệt, một số tỉnh có đường biên giới với nước bạn Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, như tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân giữa các địa phương có chung đường biên giới, nhân dịp Tết cổ truyền, Hội nghị thường niên giữa 2 tỉnh SêKông (Lào) và Quảng Nam, góp phần tăng cường sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, đồng thời giữ mối quan hệ láng giềng truyền thống, hữu nghị, đoàn kết giữa Nhà nước, Mặt trận và nhân dân hai nước. 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận các tỉnh duyên hải miền Trung đã thực hiện trong năm 2015. 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị, Ủy ban MTTQ các tỉnh duyên hải miền Trung cần tổ chức tốt các hội nghị của Ủy ban MTTQ các cấp và sơ kết các phong trào, các cuộc vận động trong năm 2015 và đưa ra chương trình hành động cho năm 2016. 

Chủ động tổ chức các hoạt động, kịp thời, tích cực chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách có điều kiện vui xuân đón tết Bính Thân. Tham mưu cho các cấp ủy đảng, phối hợp với các cấp chính quyền, phân công cho các tổ chức thành viên tìm hiểu, rà soát cụ thể từng trường hợp không để tình trạng thiếu đói xảy ra trong nhân dân những ngày cuối năm và dịp tết nguyên đán.

Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh khi đề án được ban hành.Tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng; chuẩn bị phục vụ tốt công tác bầu cử của Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, chú ý vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong công tác hiệp thương, lựa chọn người xứng đáng cho công tác bầu cử, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực công tác bầu cử. 

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ Việt Nam, trong đó chú ý tham gia viết, đưa tin bài trên báo Đại Đoàn Kết và phát hành báo Đại Đoàn Kết đến cơ sở bởi vì đây là tiếng nói, diễn đàn của mặt trận và nhân dân.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa:

Giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh duyên hải miền Trung

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, lực lượng cốt cán … phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp; xây dựng tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách của từng cấp và tiêu chuẩn chức danh phù hợp; tiếp tục thực hiện chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. 

Ông Lê Đủ - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên:

Giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh duyên hải miền Trung - 1

Chủ động tích cực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể và tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như chủ động triển khai việc ký kết phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo…

Bà Đinh Thị Hồng Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quãng Ngãi:

Giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh duyên hải miền Trung - 2

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tuy đạt kết quả bước đầu nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu, nại tố cáo của nhân dân còn hạn chế, chưa kịp thời đáp ứng với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Do đó, cần tăng cường các hội nghị, tập huấn về công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó có những hướng dẫn về giám sát đầu tư cộng đồng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất