: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 06/04/2018

Công bố các đơn vị xác nhận hồ sơ ứng viên GS, PGS 2017 không chuẩn xác

Hôm qua (5/4), Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng thỉnh giảng.

Kèm theo công văn này, Bộ GD&ĐT có công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS 2017. 

Công văn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 84/TB- VPCP ngày 3/3/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã thành lập Đoàn kiểm tra việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Quyết định số 699/QĐ-BGDĐT ngay 6/3/2018).

Qua kiểm tra, có 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trong số 1226 ứng viên đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông qua tại kỳ họp lần thứ VII năm 2017.

Kết quả kiểm tra hồ sơ của các ứng viên cho thấy sai sót chủ yếu nằm ở các khâu: Thứ nhất, ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể; Thứ 2, cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ; Thứ 3, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo có tên trong danh sách này tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 30/4/2017.    

Thủy Anh