: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:12 04/11/2019

Doanh nghiệp vẫn không mặn mà hợp tác đào tạo nghề

Kết quả khảo sát của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có hợp tác với trường nghề rất thấp (9,11%), thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tỷ lệ doanh nghiệp có đào tạo nghề cho người lao động cũng chỉ gần 40%... Đánh giá của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cho biết, hiện nay hoạt động đào tạo của một số trường nghề thiếu sự gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp, chương trình đào tạo chưa linh hoạt theo sự đa dạng của ngành nghề trong sản xuất dẫn đến chất lượng lao động còn nhiều hạn chế.

Theo ThS. Phạm Thị Vân Trinh (Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM), trong khoảng 200 ngàn sinh viên ra trường mỗi năm chỉ có 30% đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, 45-62% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp; trong đó chỉ 30% làm đúng ngành nghề đào tạo, số tuyển dụng không đáp ứng được công việc là không nhỏ, nhiều doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí đào tạo lại.            

T.Anh