: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:35 14/01/2020

Hà Nội: Công nhận thêm 179 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GDĐT Hà Nội vừa ban hành quyết định cấp chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 179 trường.

Cụ thể, có 44 trường mầm non, 57 trường tiểu học, 69 trường THCS và 9 trường THPT. Trong số này có 19 trường đạt cấp độ 3 (3 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 6 trường THCS, 2 trường THPT); 156 trường đạt cấp độ 2 (41 trường mầm non, 49 trường tiểu học, 59 trường THCS, 7 trường THPT); 4 trường đạt cấp độ 1 (4 trường THCS).

Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục có giá trị 5 năm kể từ ngày ký.

M.Q.