Hà Nội: Hướng dẫn chuyển trường và tuyển bổ sung lớp chuyên THPT

 

Sở GDĐT Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn về công tác chuyển trường của học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020. Theo đó, đầu học kỳ II năm học 2019-2020, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào các lớp 10 chuyên và 11 chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Học sinh chuyên có thể chuyển trường hoặc chuyển ra khỏi lớp chuyên. Đồng thời, tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên bằng hình thức thi tuyển.

Sở GDĐT là đơn vị tổ chức đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên; Phê duyệt danh sách học sinh chuyển trường và học sinh trúng tuyển vào lớp chuyên…Các trường THPT thành lập hội đồng xét duyệt học sinh chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II (nếu có)…

Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, lịch chuyển trường của học sinh THPT đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 như sau: Từ 30/12 đến 7/1/2020 sẽ tiếp nhận hồ sơ học sinh; Từ 13- 15/1/2020 sẽ xét duyệt danh sách học sinh chuyển đến của các trường và chuyển dữ liệu học sinh được duyệt về các trường; Từ 16- 20/1-2020 sẽ thông báo kết quả, thực hiện xếp lớp cho học sinh được duyệt…

Lịch thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020: Từ 24/12 – 31/12: Phổ biến hướng dẫn cho học sinh; Từ 2 - 4/1/2020: Tiếp nhận đơn dự thi và cập nhật thông tin đăng ký dự thi; Ngày 7/1/2020: Cấp thẻ dự thi; Ngày 8 và 9/1/2020: Công bố chỉ tiêu, danh sách dự thi…Ngày 15/1/2020: Tổ chức thi; Ngày 18- 20/1/2020: Duyệt danh sách học sinh trúng tuyển, công bố kết quả, tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu vào lớp cho học sinh trúng tuyển.

M.Quang

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất