: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:37:58 28/03/2018

Hà Nội: Thành lập đoàn giám sát cơ sở mầm non tư thục

Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn giám sát các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn. Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (gọi chung là cơ sở mầm non) tư thục từ năm 2015 đến nay.

Thông qua việc đánh giá chấp hành quy định pháp luật của cơ sở mầm non tư thục, đoàn giám sát kỳ vọng sẽ làm rõ những khó khăn cơ sở gặp phải; xác định  nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức liên quan. Đoàn sau đó sẽ kiến nghị giải pháp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện tốt hơn việc quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn. Dự kiến đợt giám sát cơ sở mầm non tư thục đầu tiên diễn ra trong tháng 4, tập trung ở các khu công nghiệp lớn.   

 Vân Anh