: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:12 20/05/2020

Học sinh trung học TP Hồ Chí Minh thi nghề vào tháng 7

Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi nghề cấp THCS và cấp THPT năm học 2019-2020.

Năm nay, kỳ thi nghề đối với cấp THPT sẽ diễn ra vào ngày 4/7, cấp THCS ngày 7/7. Đối tượng, điều kiện tham gia dự thi, thời gian làm bài, hình thức thi, công tác coi thi, chấm thi và xử lý kết quả vẫn giữ ổn định như các năm trước.

Đối với cấp THCS, UBND quận huyện phê duyệt kinh phí tổ chức từ ngân sách nhà nước và quy định mức thu đối với thí sinh dự thi.

Đối với cấp THPT, UBND TP phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản thu được phép đối với thí sinh.

Các hội đồng coi thi lập kế hoạch tổ chức và bố trí phòng thi trước ngày 27/6, nhận ấn phẩm dự thi trước ngày 2/7. Công tác chấm thi và xử lý kết quả sẽ được hoàn tất trước ngày 1/8/2020.

Lam Nhi