: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:12:13 28/01/2019

Sẽ có thư viện điện tử dùng chung cho tất cả các trường đại học

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa tổ chức “Hội thảo khởi động Dự án xây dựng Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục ĐH ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ”.

Theo tinh thần Dự án này, sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục ĐH sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung. Dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, hướng đến xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục ĐH ở Việt Nam, đặc biệt tập trung chuyên sâu cho khối các trường có đào tạo về kinh tế quản lý và quản trị kinh doanh.

Ngay sau hội nghị, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã nhận được đơn đăng ký tham gia Dự án thư viện điện tử dùng chung của 45 trường ĐH trên cả nước.    

Việt Hà