Thành lập Tổ Tư vấn của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

Dung Hòa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 782/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ Tư vấn của Ủy ban quốc gia đổi mới GD-ĐT giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, Tổ Tư vấn của Ủy ban quốc gia đổi mới GD-ĐT giai đoạn 2016-2021 do GS.TS Nguyễn Hữu Đức - nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, hiện là Giảng viên cao cấp của đơn vị này làm Tổ trưởng. 

Theo Quyết định của Thủ tướng, Tổ Tư vấn có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, khảo sát, làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và các cơ sở giáo dục và đào tạo để nắm tình hình và tư vấn, kiến nghị với hội đồng, Ủy ban các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo. Thành viên của tổ tư vấn tham gia góp ý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực Ủy ban giao.

Ngoài ra, Tổ Tư vấn được mời tham dự các hội nghị, cuộc họp của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất