: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:16 05/06/2019

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong trường đại học 

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức hội thảo khoa học “Trường ĐH với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người lớn”.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp nhằm trao đổi, chia sẻ về các vấn đề xây dựng, phát triển học liệu mở phục vụ cộng đồng. Đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học đề xuất giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mở nói chung, tài nguyên giáo dục mở nói riêng.

Tại hội thảo, nhiệm vụ được đặt ra cho các trường ĐH là phải chuyển mạnh hình thức đào tạo sang giáo dục mở để phục vụ cho nhu cầu học tập của tất cả đối tượng là người lớn trong xã hội, từ lãnh đạo các cấp đến cán bộ, công nhân viên, thầy cô giáo, công nhân, nông dân, người về hưu… Muốn làm được điều đó, các trường ĐH phải có nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu học tập của mọi người.

Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng, trường ĐH xây dựng tài nguyên giáo dục mở là việc làm để thực hiện một nền giáo dục chia sẻ. Tri thức càng chia sẻ, tài nguyên giáo dục càng phát triển và càng bền vững.    

M.Q.