Giới thiệu ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

Vũ Mạnh - Hoàng Yến

Sáng 30/6, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10, khóa IX. Hội nghị nhằm thông qua tờ trình về việc hiệp thương nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, điểm cầu Ban Công tác phía Nam và 8 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các vị Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đại diện các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự tại điểm cầu Ban Công tác phía Nam có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ông Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.
Ông Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Theo Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình về công tác nhân sự.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình về công tác nhân sự.

Từ Quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua; căn cứ Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình nhân sự.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình nhân sự.

Từ nội dung Tờ trình, các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn việc bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ giúp công tác Mặt trận ngày càng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nêu cao trách nhiệm của người cán bộ dân cử hơn nữa.

Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình nhân sự.
Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình nhân sự.

Tại Hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt tại Hội nghị đã thống nhất biểu quyết giới thiệu ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu quyết thông qua tờ trình nhân sự.
Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu quyết thông qua tờ trình nhân sự.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cụ, các vị, các đồng chí, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ nghiêm túc tổng hợp đầy đủ và có văn bản về kết quả hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

“Về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV: Các cụ, các vị và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đã cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo do Ban Thường trực trình; đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm một số nội dung mà cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng, gửi gắm vào Quốc hội khóa mới. Ban Thường trực sẽ chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện văn bản”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Nhiều nhà máy nước bỏ không

Nghệ An: Nhiều nhà máy nước bỏ không

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có rất nhiều nhà máy nước sạch, được đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi công trình, nhưng vẫn không thể vận hành.

Xem nhiều nhất