Giới thiệu trực tuyến ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

M.Q.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã gửi thư mời đến các giáo sư, phó giáo sư về việc giới thiệu trực tuyến ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành.

Theo đó, để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, HĐGSNN đề nghị các GS, PGS giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học uy tín, chuyên môn khoa học cao tham gia vào các HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 thông qua hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến: http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/.

Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến quy định mỗi GS, PGS chỉ được giới thiệu một lần cho một HĐGS ngành, liên ngành phù hợp, với số lượng ứng viên tối đa 15 người, số lượng thành viên cùng một cơ sở giáo ĐH học tham gia cùng một HĐGS ngành, liên ngành không quá 3 người. Thời hạn cuối cùng giới thiệu trực tuyến là ngày 25/5/2020.            

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất