: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:47:02 10/12/2019

Chăm lo cho thanh niên

Trong Di chúc, khi nói về đoàn viên và thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Chăm lo cho thanh niên

Tuổi trẻ Phú Yên tại Di tích lịch sử quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện.

Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước khi thanh niên luôn được đặt ở vị trí “trung tâm” trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Bởi nhìn từ sâu xa chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa X, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước; tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hội nghị cũng chỉ ra mục tiêu cho thanh niên phấn đấu là: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thế nhưng thực tế hiện nay do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống buông thả, ra rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điển hình là việc Ngô Bá Khá, tức Khá “bảnh” đã đăng nhiều video có lời lẽ tục tĩu, giang hồ, cổ xuý lối sống không lành mạnh trên YouTube. Không chỉ được giới trẻ tung hô là “thần tượng”, ngay cả khi Khá bị bắt và đưa ra xét xử, tại phiên tòa nhiều thanh niên còn đến hò reo, đòi chụp ảnh cùng với “thần tượng”. Dẫu hành động này chỉ là thiểu số nhưng ở góc độ xã hội phần nào cũng cho thấy có một sự sai lệch trong cách nhìn nhận cuộc sống của giới trẻ.

Cũng chính vì lẽ đó khi nói với Đại Đoàn Kết, ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh từng nhắc đến cần đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ để tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông là điều cần thiết được quan tâm trong thời gian tới để xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh để phát triển đất nước. Bởi tâm lý của thanh niên là luôn háo hức, thích xông pha, xốc vác, tìm hiểu cái mới. Do đó là những người đi trước, Đảng cần bồi đắp định hướng dìu dắt cho lực lượng trẻ đi đúng theo mục tiêu chiến lược phát triển của đất nước đã đặt ra, đừng để các cán bộ trẻ đơn độc trong môi trường tự mình phải “vẫy vùng” xác định hướng đi.

Sự phai nhạt lý tưởng cách mạng và suy thoái về đạo đức, lối sống không chỉ hưởng đến tương lai của thanh niên mà còn gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội, bền vững của đất nước. Sự ra đời Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” phải được đẩy mạnh và thực hiện rốt ráo bởi đây là cơ sở để tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

…Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần VIII, diễn ra từ ngày10 đến ngày 12/12/2019, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong cũng đã đề cập đến việc xây dựng lớp thanh niên yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là công dân tốt, yêu nước, sống có trách nhiệm, khát vọng sáng tạo, lối sống văn minh. Đó cũng chính là nhiệm vụ quan trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận, tiếp bước truyền thống cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã vạch ra.          

Hoài Vũ