: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:10:00 30/08/2015

Chung tay thành tựu

“Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đánh giá như vậy về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Và sở dĩ 70 năm trước chúng ta đã lập nên được kỳ tích đó là nhờ biết xây dựng khối đoàn kết toàn dân, “lực lượng vĩ đại hơn hết”, như chính lời của Bác đã viết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở thời điểm mùa thu năm 1945, Mặt trận Việt Minh mà nòng cốt là những người chiến sĩ cộng sản, đã lãnh đạo thành công đất nước đứng lên đánh đổ các ách thống trị ngoại bang thực dân và phát xít, giành lại độc lập  tự do cho dân tộc, xây dựng cơ sở của xã hội mới trên nền tảng những tư tưởng cách mạng dân chủ cộng hòa.

Hơn ai hết, Bác Hồ của chúng ta đã sớm nhận thức rõ ràng với sự anh minh rất phương Đông và Việt Nam rằng, công cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp bức “chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của chính bản  thân mình” và “Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp mình”. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong suốt cuộc đời vì nước vì dân của Người đã mang lại cho cuộc cách mạng ở Việt Nam một sắc thái riêng, hữu lý và có tình, bám chắc vào cái nền tảng yêu nước, thương nòi.

Chính Bác Hồ đã vạch ra đường ngay lối thẳng cho dân tộc đi lên nhằm hướng tương lai tươi sáng. Và trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, Người đưa ra những quyết sách  mềm dẻo về chiến thuật, nhất quán về chiến lược nhằm từng bước đưa cách mạng Việt Nam đạt được mục tiêu cần thiết, giảm bớt  những tổn thất, hy sinh. Người từng dạy: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tức là phục tùng chân lý.”

Luôn luôn quán triệt tinh thần “nhân dân là cái gốc của mọi thắng lợi” nên mọi hoạt động của chính quyền mới đều xuất phát từ tình yêu nhân dân sâu sắc và nhằm mục đích vì hạnh phúc của nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Làm cho nhân dân được tự do hạnh phúc mới là mục đích cuối cùng của cách mạng. Mô hình xã hội tốt nhất phải là mô hình mà trong đó, mọi cơ chế và chế độ đều nhằm mục đích tạo điều kiện để cho người dân thực sự làm chủ vận mệnh của mình, của Tổ quốc mình. Khác đi tức là đã chệch hướng, đã như “cây lìa cội, lá lìa cành”…

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy trong mọi giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, tư tưởng dân chủ vị dân sinh luôn luôn được được phát triển nhất quán trong các lĩnh vực đời sống chung. Điều này đã được Bác Hồ quán triệt ngay từ những ngày đầu tiên của chế độ mới. “Dân chủ” đã là một trong những từ được Bác Hồ nhắc tới nhiều nhất trong các bài viết của Người trong những năm  đầu của chế độ mới và cả sau này nữa. Bác luôn nhấn mạnh tới khối thống nhất giữa nhân dân và chính quyền cách mạng, giữa nhân dân với những người Cộng sản Việt Nam.

Ngày 17/10/1945, trong thư gửi uỷ ban nhân dân các cấp, Bác viết: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không có lực lượng. Nếu không có Chính phủ thì nhân dân không ai dẫn dường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết một khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”... Để chế độ mới thực sự là của nhân dân, các cán bộ cách mạng cần:    

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
 Việc gì  hại đến dân, ta phải hết sức tránh”...

Bác Hồ cũng đã luôn nêu bật phương châm “thật thà đoàn kết”. Nhờ  thế, chúng ta đã phát huy khối đại đoàn kết dân tộc một cách chiến lược: “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị.” (Trích bài nói chuyện của Bác tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên Việt toàn quốc, 10-1-1955). Chúng ta cũng đã xây dựng được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở căn bản của một nền đạo đức cách mạng đã được tôi luyện: “Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân...”

Những tư tưởng quí báu “vị nhân dân” của Bác Hồ đã soi rọi con đường lắm gian khó, chông gai và thử thách nhưng cũng nhiều thắng lợi và vinh quang hơn nửa thế kỷ qua của cách mạng Việt Nam. Chúng ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước cũng chính là nhờ biết dựa vào  dân. Chúng ta đã bảo vệ được sự lựa chọn hướng đi nhất quán trong phong ba bão táp của những  đổ vỡ tư tưởng trên trường quốc tế cũng là do có một Nhân Dân từ ngày có Đảng, nói như lời trong Di chúc của Bác Hồ, “luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng”...

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình quốc tế cũng như trong nước đã có rất nhiều đổi khác so với bảy thập niên trước. Hơn bao giờ hết thế giới đang phải đối mặt với những nguy cơ mất an ninh vô cùng to lớn. Mâu thuẫn giữa các trung tâm quyền lực quốc tế đang ngày một gay gắt, tới mức không thể loại trừ những cuộc đối đầu mới mang tính toàn cầu, hoàn toàn có thể làm bùng nổ chiến tranh trên quy mô lớn. Những khác biệt về lợi ích quốc gia đang khiến cho nhiều khu vực trên thế giới đứng trước ngưỡng cửa có thể dẫn tới bùng nổ những xung đột mới.

Chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng gia tăng hoạt động, trong khi những nỗ lực chung để chống lại chúng đang bị suy giảm bởi những bất đồng chính trị. Hầu như không có quốc gia nào thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai địch hoạ, của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ quốc tế đã kéo dài từ không chỉ một năm nay. Ngay tại khu vực châu Á hiện cũng đã xuất hiện những dấu hiệu có thể dẫn tới bất ổn nhỡn tiền nếu không có sự nỗ lực chung của tất cả các quốc gia liên quan... Biển Đông hiện nay cũng không phải là vùng đại dương yên ả như trước...

Rõ ràng là đối với Việt Nam, thuận lợi không ít nhưng đã xuất hiện rất nhiều khó khăn phức tạp,  đòi hỏi phải có cách tư duy và hành xử sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén. Và những bài học quý báu của những chặng đường cách mạng đã qua vẫn tiếp tục chứng minh sự đúng đắn và hiệu nghiệm của tư tưởng lấy dân làm gốc của các thế hệ tiền bối. Và trong mọi tình huống, luôn quán triệt tư tưởng  nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, phân tích đúng thành tựu, đồng thời phải thấy hết khó khăn, yếu kém để  tìm phương thức khắc phục.

Biết đau đúng chỗ mới có thể chữa bệnh thuyên giảm hay lành! Nếu không nhìn ra những “gót chân Asin”của mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bứt lên trong thế giới đang ngày càng trở nên sòng phẳng và khắc nghiệt hơn. Mọi ý tưởng tốt đẹp đều có thể bị phá vỡ hay trở nên sai lệch bởi cách tổ chức thực hiện không đủ độ hay không đúng đắn...

Cũng cần phải thấy rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta hiện nay có đủ trí lực nhìn thẳng thắn vào thực trạng tình hình, thấy rõ hơn những thuận lợi và những khó khăn để đề ra những nhiệm vụ cấp bách và thực tế, nhằm đưa đất nước vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đi lên từng bước vững chắc trên cơ sở khối đại đoàn kết dân tộc không gì có thể phá vỡ nổi. Chung tay góp sức sẽ có thể tạo nên nhiều thành tựu mới. Và trong hành trình đó,  muốn trở nên mạnh mẽ và vững chãi, càng phải dũng cảm nhận diện những điểm yếu của mình để tìm ra các phương thức hữu hiệu chữa trị. Trong một thế giới đang ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và sòng phẳng với nhau hơn, không có những hành trình dễ dàng dẫn tới phồn vinh. 
    

Đại Đoàn Kết