: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ sáu, 12/04/2019

Dựa vào giám sát của nhân dân

Tại buổi gặp mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm lắng nghe công tác Mặt trận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cùng những kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến yếu tố cốt lõi nhằm phát huy trí, lực của toàn dân đó là nhân dân, từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, chống lạm quyền.

Tại buổi gặp mặt, chia sẻ về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn một lần nữa tái khẳng định: Nhân dân thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm, không có “vùng cấm” kể cả với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay cán bộ nghỉ hưu. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn bức xúc về nạn “tham nhũng vặt”, băn khoăn vì năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; môi trường đầu tư kinh doanh còn những bất cập; thủ tục hành chính còn rườm rà. 

Không phải ngẫu nhiên, vấn đề được người đứng đầu Mặt trận và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề cập, phản ánh với người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng chính là vấn đề mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị đang quyết tâm nỗ lực đẩy mạnh là phòng chống tham nhũng -  “giặc nội xâm” đang làm yếu mòn đất nước, suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mà nếu không quyết tâm ngăn chặn tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ trong khi công cuộc chống lại “giặc nội xâm” đòi hỏi một quá trình lâu dài, kiên trì và gian khổ khi đấu tranh chính trong nội bộ, với đồng đội, đồng chí của mình. Một lần nữa, những ý nguyện của nhân dân gửi gắm thông qua Mặt trận cũng chính là ý nguyện của toàn Đảng. Sau khi giải phóng đất nước, quá trình kiến thiết và xây dựng trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những kết quả hết sức to lớn có ý nghĩa lịch sử, thế và lực của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước song bên cạnh đó vẫn còn những trăn trở, những tâm tư khi công cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu đặt ra. 

Thực tế khó có thể ngăn chặn, phòng ngừa nếu như những lỗ hổng về cơ chế luật pháp vẫn còn tồn tại bằng những khoảng trống pháp lý. Nếu không có sự giám sát thì quyền lực khó mà có thể được kiểm soát hay nói cách khác nằm ở việc “nhốt quyền lực vào lồng” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng đề cập. Thực tế cho thấy, để chống tham nhũng, quyết tâm thôi là chưa đủ mà song hành với nó là phải có một cơ chế phòng ngừa ngăn chặn hữu hiệu là cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong bộ máy nhà nước bằng việc phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước, phát huy dân chủ thông qua việc phát huy vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc giám sát, phản biện xã hội. Vì thế để quyền lực được kiểm soát một cách tối cao chính là dựa vào sự giám sát của nhân dân thông qua cơ chế đại diện là MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Chính vì vậy tại buổi làm việc, trước những trăn trở của các Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng chính là tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến yếu tố “xây là cơ bản”, “chống là quan trọng”. Bởi xây cũng là để chống mà chống chính là để xây để cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn ngừa, răn đe. Theo đó, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt, nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, kiểm tra ngang, kiểm tra dọc, từ trên xuống, từ dưới lên, nhân dân giám sát, từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, chống lạm quyền.

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Nhưng để “không ai bị bỏ lại phía sau”, thu hút được các nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển đất nước thì phải đẩy mạnh  chống tham nhũng. Mặt trận chính là nơi thu hút tinh hoa trí tuệ, tập hợp đoàn kết toàn dân, thế nhưng muốn phát huy được trí tuệ của toàn dân, hay nhân dân tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát quyền lực rất cần tạo điều kiện, xây dựng hoàn thiện các cơ chế để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước, phát huy dân chủ thông qua việc phát huy vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc giám sát, phản biện xã hội.

Để làm được điều đó rất cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm tập trung dân chủ với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Bởi thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận các cấp tham gia vào trong quá trình giám sát, phản biện từ việc hoạch định, ban hành chính sách; giám sát việc thực hiện những vấn đề quan trọng tại địa phương thì nơi đó tính dân chủ được đề cao; đảm bảo và phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc xây dựng, kiến thiết và phát triển đất nước để  “ý Đảng gặp lòng Dân”.    

H.Vũ